Язычество

Бывшие "оффтопик" и "разное" стали общей "курилкой".
Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Язычество

Сообщение Язычник » Вс дек 30, 2007 12:46 pm

Одна из информативных статей о язычестве:


РІДНА ВІРА І ВІДА

Віра, релігія — чи не найголовніший стимул всього людства, від якого залежить шлях розвитку кожної нації і держави. Може, декому здається, що нині, у добу домінування жадоби збагачення і домінування матеріалістичного світогляду, релігія вже втратила своє значення. Та це далеко не так. Досить часто саме віра - головна причина індивідуальних, суспільно-економічних чи політичних дій та вчинків. І хоч як це парадоксально, нині на захист віри стає... наука. Новітні наукові теорії фізичного вакууму, моря Дірака, торсійних полів та інші вже підвели людство до потаємної межі, за якою - розуміння Всесвіту як цілісної, живої, самоорганізованої системи, гігантського антропоса Бога-Творця.

З досвіду знаємо, що кожна система має свій оптимальний шлях і швидкість розвитку (яблука достигають влітку, а не взимку). Те саме стосується і системи нація. Кожному народу притаманний свій шлях розвитку і своя віра-світогляд. Саме Віра виступає тією фундаментальною духовною основою, на якій грунтуються усі базові орієнтири життєдіяльності нації загалом і кожної людини зокрема. Від Віри залежить спрямованість на боріння душі чи сон розуму, боротьбу чи рабську покірність, на успіх чи поразку, чи людина, захищаючи свій Рід, «стоятиме на смерть» чи здасться без бою. Нині українці зневірені, ми як ніколи потребуємо єдності, патріотичного запалу, впевненості в собі і сили відстояти та досягти перемоги українського в Україні, усього того, що упродовж семи тисяч років підтримувалося в нас рідним звичаєм і богорозумінням.

Усі народи Землі становлять те, що відична мудрість предків називає родом людським. Ця всезагальна система розвивається згідно з певними космогонічними законами (законами Прави), які єдині для всіх народів. Та кожний рід має свій власний рівень духовного розвитку й особливості використання цих предвічних знань. Ці характерні особливості щонайповніше відображаються в етнічній вірі кожного народу, яка становить його унікальний духовний код. Саме завдяки існуванню своєї, рідної, етнічної віри (світогляду, що відрізняється від інших) нація-держава як елемент планетарного суспільства має змогу виконувати притаманну їй роль і функцію — вище призначення. Коли народ перестає здійснювати своє призначення, він стає у системі «людство» непотрібним, а отже, слабким і бездіяльним. Це означає, що рано чи пізно на його землю приходять завойовники, загарбуюють його ресурси, а сам він може стати біоматеріалом - матеріалом для відтворення цього прийшлого народу, який стрімко розвиватиметься. Саме так і відбувається упродовж останньої тисячі років в Україні. Занапастивши рідну духовність, українці приспали свою душу, а наша держава стала ласим шматком для хижаків.

Унаслідок перехоплення влади чужинцями український народ поступово відірвали від Рідної Віри і Віди, що призвело до поступової втрати розуміння власної сутності — свого етнічного єства, державницького стержня. Українці не знають свого Божого призначення і втратили знання про подальший шлях розвитку свого етносу. Це призвело до того, що тисячі більших і менших чужинських вір, сект, ідеологій шматують душу українського народу, задля грошей і влади заводячи його в духовні манівці. Ми втратили доступ до скарбниці духовних, космогонічних знань (Віди).

Сутність кожного народу закарбовано в його Вірі (шкалі духовних цінностей) та Крові (генних і біологічних складників нашого життя). Щоб оновити духовну міць українського народу, потрібно здійснити духовне і тілесне очищення (перебудову). Жодні політичні й економічні реформи не допоможуть нам встати з колін - це взмозі зробити лише відновлення Світлоносної Віри-Віди нашого роду.

Отже, настав час поглянути правді у вічі, припинити навішування ярликів і говорити про Рідну Віру українців — Відичне Православ'я - відверто, з наукового погляду. Нині пересічний українець навіть не замислюється, що в його народу є своя священна історія, свої cпасителі і духовні провідники, найдавніші знання, щиро подаровані всьому людству (основа Відичної культури). Парадокс у тому, що ці знання щонайщільніше пристосовані для потреб саме української нації. Що ж таке Відичне Православ'я?

Відичне Православ'я, Рідна Православна Віра — це споконвічна Віра-Звичай українського народу, яка є системою духовних знань про взаємодію космічних, планетарних і земних сил та їхній вплив на розвиток людини, народу і людства. Предки знали (а нині це підтверджує і наука), що множинні прояви (Боги) Всевишнього Творця (Роду) - духовні сутності - постійно впливають на нас. Сучасна людина усвідомлює їх як різного роду енергії, поля чи явища природи. Спостерігаючи за Всесвітом і духовно його пізнаючи, волхви отримали від Богів (вищих духовних сутностей) цілісну систему знань — Віди, яка відображала усі нюанси "космічної біоритмології", особливості розвитку людства, певного народу і людини зокрема. Найглибинніші і найсокровенніші знання були отримані від боголюдей (втілених Богів) Спасів (Асів, Ясунів), які приходили на землю і втілювалися у нашому роді. Такими були Рама, Кришень, Колодій, Мамай, Хоре (Христос). Нині Відичне Православ'я розвивається всеукраїнською конфесією носіїв предківської віри-віди українського народу «Родовим Вогнищем Рідної Православної Віри».

Говорячи про назву нашої етнічної віри, потрібно зазначити, що звичаєві уявлення русинів-українців і слов'ян загалом тлумачать священне поняття Права як сукупність Божественних Законів, що керують Всесвітом. Воно є найвищим розмаїттям буття, своєрідною кроною Дерева Рода (світ, у якому мешкають Боги). Споконвічне українське слово "Прав" лягло в основу таких священних понять як: справедливий, правда, правило, праведний, правитель. Поняття «Прав» як всезагального закону існування Всесвіту у Священному Переказі оріїв — Рігведі позначається словом «Рита» (Рота, Рода), тобто Покон-Звичай Всевишнього (ротація, закономірність), згідно з якою безлад і порожнеча (Див) перетворюється в ієрархічно структуровану Сваргу (лад, космос) у Роді. Слов'янська Права (Рита) виступає внутрішньою суттю всіх обрядів і звичаїв світу людей та Богів. Розуміння Прави дозволяє усвідомити священну таємницю предківського культу Рода Всевишнього.

Другий складник словосполучення «Православ'я» - "слава". Слово не менш давнє, ніж "Прав". Слава — це ім'я Богині, яка супроводжує до вирію (ирію, раю) гідних воїнів, які загинули на бранному полі. Слава - прояв Великої Матері Лади. Слава — це шлях, заповіданий русинам-українцям Рідними Богами. Він знаменує собою всю сукупність позитивних якостей людини, що дають змогу їй піднятися на вищий щабель розвитку душі — життя у Праві. Зрідка яке слов'янське ім'я не містить у собі частинку слав, з часом навіть назва обрядів вшановування Слави — славлення — стала поняттям на позначення звернення та заклику до Богині, та й загалом молитви і богослужіння - славлення Рідних Богів. Зміст поняття «Православ'я» дослівно розуміється як «право славити», тобто визнавати, розуміти і прославляти Божественний Закон Прави, вміло застосовувати його у земному житті, прославляти (оспівувати), творячи обряди для Рідних Богів світу Прави. Саме у такому розумінні вживалося це поняття у родовій вірі оріїв—русинів—українців.

Поклонялися єдиному Богові-Творцю-Всевишньому, який відображався ними у багатьох образах, різних проявах Бога: Рода, Лади, Леля, Перуна, Дажбога, Купала, Індри. Усе це ведичні Боги."

Християнство, прийшовши на Русь у Х столітті, називалося «праведною вірою Христовою». Та не зумівши відкинути відичну традицію українського народу, змушене було вдатися до підміни понять. Так, у ХУст. правовір'я почали перекладати як православ'я, Сварог став Саваотом, Велика Матінка Лада — Дівою Марією, Дажбог — Христом, Велес — Миколаєм, Перун — Іллею Громовержцем, Мокоша - Параскевою П'ятницею, Великдень Ярила - Пасхою та ін. Це спричинило поступову втрату духовного наповнення рідних обрядів і назв, що призвело до спрощення Відичної Віри предків. Та головне інше: кожна релігія має свою зовнішню атрибутику та внутрішню суть, саме ця внутрішня суть — чисті знання і дають змогу розвивати людину, людство і конкретний народ як духовну сутність для вищого буття.

На жаль, той загально прийнятий зразок релігії, який був нам насаджений і побутує нині, означає тільки абстрактну віру й етику і не дає конкретних знань про духовну еволюцію певного народу, про те, як бути здоровим і щасливим, як досягати успіху і жити в мирі й злагоді зі світом. Те, що насправді і становить істину Життя. Нині щоб перемогти, побудувати могутню державу, ми повинні почати з головного - самоусвідомлення. Хто ми? Звідки ми? Куди йдемо? Отже, настав час повернути Віду — приховані знання предків і здійснити з їхньою допомогою прорив до еволюційно вищого буття, побудувати нову, самобутню Державу української мрії, а потім допомогти іншим загарбаним народам. Адже призначення нашого роду - бути народом, спасителем, духовним провідником і нести сокровенні знання Прави (Віду) до інших народів задля любові і справедливості на Землі.

(за матеріалами інтернет-видань).

Думаю, беседу о язычестве и Вашем отношению к нему можно продолжить и на русском языке...

Аватара пользователя
Taai_liira
Подсевший на форум
Сообщения: 333
Зарегистрирован: Чт июл 26, 2007 10:22 am
Репутация: 0
Контактная информация:

Сообщение Taai_liira » Пт янв 11, 2008 12:26 am

изучаю буддизм. интересуюсь исламом. но я православная :wink:

Аватара пользователя
Эли
Новичек
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2008 11:06 am
Репутация: 0

Re: Язычество

Сообщение Эли » Пт мар 28, 2008 12:07 pm

я в принципе атеист,хотя язычество мне очень близко :)

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Вс фев 05, 2012 9:05 pm

РОДНАЯ ВЕРА И ВЕДА

Вера, религия - едва ли не главный стимул всего человечества, от которого зависит путь развития каждой нации и государства. Может, некоторым кажется, что сейчас, в эпоху доминирования жажды обогащения и доминирование материалистического мировоззрения, религия уже потеряла свое значение. И это далеко не так. Довольно часто именно вера - главная причина индивидуальных, общественно-экономических или политических действий и поступков. И как это ни парадоксально, сейчас на защиту веры становится... наука. Новейшие научные теории физического вакуума, моря Дирака, торсионных полей и другие уже подвели человечество к потайной грани, за которой - понимание Вселенной как целостной, живой, самоорганизованной системы, гигантского антропоса Бога-Творца.

По опыту знаем, что каждая система имеет свой оптимальный путь и скорость развития (яблоки созревают летом, а не зимой). То же касается и системы нация. Каждому народу присущ свой путь развития и своя вера-мировоззрение. Именно Вера выступает той фундаментальной духовной основой, на которой основываются все базовые ориентиры жизнедеятельности нации в целом и каждого человека в частности. От Веры зависит направленность на борение души или сон разума, борьбу или рабскую покорность, на успех или поражение, или человек, защищая свой Род, "стоять насмерть" или сдастся без боя. Сейчас украинцы отчаявшиеся, мы как никогда нуждаемся в единстве, патриотического пыла, уверенности в себе и силы отстоять и достичь победы украинского в Украине, всего того, что на протяжении семи тысяч лет поддерживалось в нас родным обычаем и богопониманием.

Все народы Земли составляют то, что ведическая мудрость предков называет родом человеческим. Эта всеобщая система развивается в соответствии с определенными космогоническими законами (законами Прави), которые едины для всех народов. И каждый род имеет свой собственный уровень духовного развития и особенности использования этих предвечных знаний. Эти характерные особенности наиболее полно отражаются в этнической вере каждого народа, которая составляет его уникальный духовный код. Именно благодаря существованию своей, родной, этнической веры (мировоззрения, что отличается от других) нация-государство как элемент планетарного общества имеет возможность выполнять присущую ей роль и функцию - высшее предназначение. Когда народ перестает осуществлять свое предназначение, он становится в системе "человечество" ненужным, а следовательно, слабым и бездеятельным. Это означает, что рано или поздно на его землю приходят завоеватели, грабят его ресурсы, а сам он может стать биоматериалом - материалом для воспроизведения этого пришлого народа, который будет стремительно развиваться. Именно так и происходит на протяжении последней тысячи лет в Украине. Погубив родную духовность, украинцы усыпили свою душу, а наше государство стало лакомым куском для хищников.

В результате перехвата власти чужаками украинский народ постепенно оторвали от Родной Веры и Веды, что привело к постепенной утрате понимания собственной сущности - своего этнического естества, государственнического стержня. Украинцы не знают своего Божьего предназначения и потеряли знания о дальнейший путь развития своего этноса. Это привело к тому, что тысячи больших и меньших навязаных нам верь, сект, идеологий терзают душу украинского народа, ради денег и власти заводя его в духовные пути. Мы потеряли доступ в сокровищницу духовных, космогонических знаний (Веды).

Сущность каждого народа останется в его Вере (шкале духовных ценностей) и Крови (генных и биологических составляющих нашей жизни). Чтобы обновить духовную мощь украинского народа, нужно совершить духовное и телесное очищение (ломка). Никакие политические и экономические реформы не помогут нам встать с колен - это можете сделать только восстановление Светлой Веры-Веды нашего рода.

Итак, настало время взглянуть правде в глаза, прекратить навешивания ярлыков и говорить о Родную Веру украинцев - Ведическое Православие - откровенно, с научной точки зрения. Ныне рядовой украинец даже не задумывается, что в его народа есть своя священная история, свои спасители и духовные проводники, древнейшие знания, искренне подаренные всему человечеству (основа Ведической культуры). Парадокс в том, что эти знания ближе всего приспособлены для нужд именно украинской нации. Что же такое Ведическое Православие?

Ведическое Православие, Родная Православная Вера - это исконная Вера-Обычай украинского народа, которая является системой духовных знаний о взаимодействии космических, планетарных и земных сил и их влияние на развитие человека, народа и человечества. Предки знали (а сейчас это подтверждает и наука), что множественные проявления (Боги) Всевышнего Творца (Рода) - духовные сущности - постоянно влияют на нас. Современный человек осознает их как разного рода энергии, поля или явления природы. Наблюдая за Вселенной и духовно познавая его, волхвы получили от Богов (высших духовных сущностей) целостную систему знаний - Веды, которая отражала все нюансы "космической биоритмологии", особенности развития человечества, определенного народа и человека в частности. Самые глубинные и самые сокровенные знания были получены от боголюдей (воплощенных Богов) Спасов (Асов, Ясунів), которые приходили на землю и воплощались в нашем роде. Такими были Рама, Кришень, Колодий, Мамай, Хоре (Христос). Ныне Ведическое Православие развивается всеукраинской конфессией носителей предківської веры-веды украинского народа "Родовым Очагом Родной Православной Веры".

Говоря о названии нашей этнической веры, нужно отметить, что традиционные представления русинов-украинцев и славян в целом толкуют священное понятие Права как совокупность Божественных Законов, которые управляют Вселенной. Оно является самым высоким разнообразием бытия, своеобразной кроной Дерева Рода (мир, в котором живут Боги). Изначальное украинское слово "Прав" легло в основу таких священных понятий, как: справедливый, правда, правило, праведный правитель. Понятие "Прав" как всеобщего закона существования Вселенной в Священном Предании ариев - Ригведе обозначается словом "Рита" (Рта, Рода), то есть Покон-Обычай Всевышнего (ротация, закономерность), согласно которой беспорядок и пустота (См) превращается в иерархически структурированную Сваргу (порядок, космос) в Роде. Славянская Права (Рита) выступает внутренней сутью всех обрядов и обычаев мира людей и Богов. Понимание Прави позволяет осознать священную тайну предковського культа Рода Всевышнего.

Вторая составляющая словосочетание "Православие" - "слава". Слово не менее древнее, чем "Прав". Слава - это имя Богини, которая сопровождает в теплых краях (ирию, рая) достойных воинов, которые погибли на бранному поле. Слава - проявление Великой Матери Лады. Слава - это путь, завещанный русинам-украинцам Родными Богами. Он знаменует собой всю совокупность положительных качеств человека, которые дают ей возможность подняться на более высокую ступень развития души - жизнь в Праве. Изредка которое славянское имя не содержит в себе частичку слав, со временем даже название обрядов чествования Славы - славление - стала понятием на обозначения обращения и призыва к Богине, и вообще молитвы и богослужения - славление Родных Богов. Содержание понятия "Православие" дословно понимается как "право славить", то есть признавать, понимать и прославлять Божественный Закон Правы, умело применять его в земной жизни, прославлять (воспевать), творя обряды для Родных Богов мира Прави. Именно в таком смысле это понятие употреблялось в родовой вере ариев-русинов-украинцев.

Поклонялись единому Богу-Творцу-Всевышнему, который отражался ними во многих образах, различных проявлениях Бога Рода, Лады, Леля, Перуна, Даждьбога, Купала, Индры. Все это ведические Боги."

Христианство, придя на Русь в Х веке, называлось "праведной верой Христовой". И не сумев отбросить ведическую традицию украинского народа, вынуждено было прибегнуть к подмене понятий. Так, в ХУст. правовір'я начали переводить как православие, Сварог стал Саваофом, Великая Матерь Лада - Девой Марией, Даждьбог - Христом, Велес - Николаем, Перун - Ильей Громовержцем, Макоша - Параскеве Пятницей, Пасха Ярила - Пасхой и др. Это повлекло за собой постепенную потерю духовного наполнения родных обрядов и названий, что привело к упрощению Ведической Веры предков. И главное другое: каждая религия имеет свою внешнюю атрибутику и внутреннюю суть, именно эта внутренняя суть - чистые знания и дают возможность развивать человека, человечество и конкретный народ как духовную сущность для высшего бытия.

К сожалению, тот обычно принят образец религии, который был нам насажен и бытует сейчас, означает только абстрактную веру и этику и не дает конкретных знаний о духовную эволюцию определенного народа, о том, как быть здоровым и счастливым, как достигать успеха и жить в мире и согласии с миром. То, что на самом деле и составляет истину Жизни. Ныне чтобы победить, построить могущественную державу, мы должны начать с главного - самоосознания. Кто мы? Откуда мы? Куда идем? Итак, настало время вернуть Виду - скрытые знания предков и осуществить с их помощью прорыв к эволюционно высшего бытия, построить новое, самобытное Государство украинской мечты, а затем помочь другим загарбаним народам. Ведь назначение нашего рода - быть народом, спасителем, духовным проводником и нести сокровенные знания Правы (Виду) до других народов ради любви и справедливости на Земле.

(Машинный перевод статьи, приведённой около пяти лет назад) :)

Аватара пользователя
azov
Патриарх
Сообщения: 12654
Зарегистрирован: Пн июл 18, 2005 6:17 am
Репутация: 0
Откуда: Геническ

Re: Язычество

Сообщение azov » Вс фев 05, 2012 11:27 pm

Язычник, ты это, своими словами, в 2-3-х предложениях можешь изложить чего там написано ?

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Пн фев 06, 2012 5:17 am

…Как вы думаете, для чего на свете нужны славяне? Для чего им стоит жить, и что у наших Славянских Родов – народа (и у каждого представителя в частности) – является самым главным и священным, святым, в чем смысл их существования?..
Подумайте, что на самом деле может рассказать славянину о славянах и их Духовном Пути священник чужеземной религии (иудео-христианский, буддистский, мусульманский)? Лишь чужие истины, демагогию... потому что дать ответы на эти сущностные вопросы может только Родная Вера, этническая вера народа, в котором нам c вами суждено родиться, родиться, чтобы пройти путем… Путем, которым тысячелетие за тысячелетием на самом деле идет наш род...
Родная Вера – это как родная мать, которая как никто другой любит и лелеет своего ребенка. Так как любит мать не может любить ни одна мачеха. Чтобы дарить любовь, Единый и Многопроявный Всевышний приходит к каждому народу своим отдельным Ликом (ипостасью), даруя ему его особый Духовный Путь, Знания и Силу.
В этой теме изучим Родную Православную Веру (Славянскую Веру, Ведическое Православие)...
:)

Аватара пользователя
azov
Патриарх
Сообщения: 12654
Зарегистрирован: Пн июл 18, 2005 6:17 am
Репутация: 0
Откуда: Геническ

Re: Язычество

Сообщение azov » Пн фев 06, 2012 8:45 am

Язычник, а если еще поднапрячься :) Чем язычество скажем лучше, прогрессивнее, правильнее чем другая религии ? В чем их сила, брат ?

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Пн фев 06, 2012 8:58 am

azov писал(а):Чем язычество скажем лучше, прогрессивнее, правильнее чем другая религии ?
Все пізнається у порівнянні: :)

Штучні та природні релігії

Штучні релігії (монотеїзм) створюються штучно засновниками (пророками) як світові інтернаціональні релігії (Мойсей,Христос,Магомет)
Природна віра виникає природним шляхом як етнічна національна релігія, вироблена самим народом впродовж віків.

Штучні релігії поширюються місіонерами іноземцями, часто через військо, насильницькими методами серед інших народів, на чужі території із загарбницькою метою (збагачення за рахунок інших), створення світових імперій, знищення національних відмінностей.
Природна віра поширюється на власних територіях,які належать народу споконвіку, не виходять за межі свого етносу, існує як засіб самозбереження етносу, передається предками роду для молодших поколінь свого етносу як заповіт, морально-етичний закон.

Штучні релігії - один Бог - узурпатор влади на небі і на землі, "надприродний", одиничний або винятковий, заперечує інших Богів, карає багатобожників.
У Природній вірі світ як багатопроявна Божественна сутність, розлита в різних стихіях космічного простору, що відображено в багатьох іменах Богів.

Штучні релігії - зневага і ненависть до сповідників інших релігій, особливо етнічних, релігійний фанатизм, руйнування чужих святинь, знищення священників, святого письма, чужих святощів.
У Природної віри толерантне ставлення до релігій інших сусідніх народів та до їхніх релігійних святинь, віротерпимість, але й засудження зради (віровідступництва) від своїх Рідних Богів.

Штучні релігії - прагнення об'єднати всі церкви, створити єдину всеземну релігійну імперію з єдиним центром, нетерпимість до національних відмінностей, намагання уніфікувати всі обряди, правила і т.д.
Природна Віра - наявність багатьох регіональних святинь та громад, поклоніння різним Богам етнічного пантеону, залежно від традцій місцевого регіону,повага до регіональних обрядів та звичаїв, релігійних почуттів.

Штучні релігії - регламентація життя віруючих через сповідь, заповіді, пости, страх, проповідь пасивності у земному житті, очікування "царства небесного", рабська покора перед Богом і перед владою, начальниками, завойовниками.
Природна Віра - особиста та громадська свобода, активне повноцінне життя, впевненість у власних силах, людська гідність, уявлення про Богів як про Батьків, родичів, друзів які допомагають, повага і священне ставлення до Рідних Богів.

Штучні релігії - пригнічення природних якостей і почуттів (умертвлення плоті), страх як наслідок залякування "карою Божою", "страшним судом", приниження людської гідності, скорботність ритуалів, церковна жалоба.
Природна Віра - вивільнення вищих творчих і природних сил людини, моральність поведінки не через страх, а через усвідомлення свого зв'язку з Богами, людська гідність, життєрадісність обрядів, пісень, танців, звичаїв.

Штучні релігії - віра в бога-людину, сина Божого, історичну особу, якому приписується здатність впливати на життя людей, штучний календар за датами життя пророка чи "боголюдини".
Природна Віра - віра в Богів природи-космосу, яка виробляє екологічне мислення і поведінку, календар синхронний з ритмами природи, Всесвіту.

Може, хто доповнить перелік? :)

Аватара пользователя
azov
Патриарх
Сообщения: 12654
Зарегистрирован: Пн июл 18, 2005 6:17 am
Репутация: 0
Откуда: Геническ

Re: Язычество

Сообщение azov » Пн фев 06, 2012 9:01 am

Это в двух словах ? :shock: Представляю каким будет развернутый ответ :)

Аватара пользователя
Еелена
Наш человек
Сообщения: 3737
Зарегистрирован: Пт июн 04, 2010 9:46 pm
Репутация: 0
Откуда: Днепр

Re: Язычество

Сообщение Еелена » Пн фев 06, 2012 11:08 pm

О вере в двух словах сказать трудно. С одним согласна, меня всегда коробит в молитвах обращениях к Богу, -раб божий , раба божья. Ну вот не хочется мне рабой быть, даже Божьей. Хотя все мы под судьбой ходим...

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Вт фев 07, 2012 5:55 am

Еелена писал(а):О вере в двух словах сказать трудно. С одним согласна, меня всегда коробит в молитвах обращениях к Богу, -раб божий , раба божья. Ну вот не хочется мне рабой быть, даже Божьей. Хотя все мы под судьбой ходим...
Не ображайтесь, но сказане не сумісне. :) Розкладіть для себе по тарілочкам ту кашу у голові, про яку говорили... :)
Кожен сам володар своєї долі. :)

Аватара пользователя
LIZ
Старожил
Сообщения: 6228
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 10:17 am
Репутация: 1
Откуда: ЮХЪ, Чумацький Шлях

Re: Язычество

Сообщение LIZ » Вт фев 07, 2012 8:30 am

Язычник, Вы сторонник РУН-веры?

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Вт фев 07, 2012 8:42 am

LIZ писал(а):Язычник, Вы сторонник РУН-веры?
Ні.
Але читаю їхні газети регулярно.

Більше довподоби світогляд Галини Лозько.

На зараз, - Рідна Православна Віра.

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Чт фев 09, 2012 7:30 pmДоречі, у виконанні Трофіма. :)

Аватара пользователя
Еелена
Наш человек
Сообщения: 3737
Зарегистрирован: Пт июн 04, 2010 9:46 pm
Репутация: 0
Откуда: Днепр

Re: Язычество

Сообщение Еелена » Чт фев 09, 2012 11:36 pm

Изображение

Аватара пользователя
LIZ
Старожил
Сообщения: 6228
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 10:17 am
Репутация: 1
Откуда: ЮХЪ, Чумацький Шлях

Re: Язычество

Сообщение LIZ » Пт фев 10, 2012 4:55 am

В клипе все перемешано. Культура и верования славян с верованиями, культурой и былинными героями фино-угорской России. Для российских политиков, называющих Россию славянским государством, это хорошо, а для исторической истины это плохо.

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Пт фев 10, 2012 5:35 am

LIZ писал(а):В клипе все перемешано. Культура и верования славян с верованиями, культурой и былинными героями фино-угорской России. Для российских политиков, называющих Россию славянским государством, это хорошо, а для исторической истины это плохо.
Согласен! Но гораздо лучше, чем "погрязшее в добре христианство". :roll:

...

Еелена, кто на картине? :)

Аватара пользователя
Еелена
Наш человек
Сообщения: 3737
Зарегистрирован: Пт июн 04, 2010 9:46 pm
Репутация: 0
Откуда: Днепр

Re: Язычество

Сообщение Еелена » Пт фев 10, 2012 9:05 am

Язычник писал(а):
LIZ писал(а): ...
Еелена, кто на картине? :)
Картина Контантина Васильева "Вотан"- он же Один..
В клипе видео ряд начинается с картины того же художника, вот мне и вспомнилось посещение его музея и то что я фотографировала там.
А вот это самая последняя его картина, после ее окончания он погиб. Как считают многие его убрало КГБ, потому как рисовать в советское такое
http://slavs.org.ua/konstantin_vasiliev было чревато.

Человек с филином, художник говорил,что это вся жизнь человека.....

Изображение

Аватара пользователя
LIZ
Старожил
Сообщения: 6228
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 10:17 am
Репутация: 1
Откуда: ЮХЪ, Чумацький Шлях

Re: Язычество

Сообщение LIZ » Пт фев 10, 2012 7:46 pm

Язычник писал(а):Согласен! Но гораздо лучше, чем "погрязшее в добре христианство".
Согласна с Вами!.

Аватара пользователя
Язычник
Патриарх
Сообщения: 11065
Зарегистрирован: Вс май 28, 2006 3:16 pm
Репутация: 0
Откуда: Геена Огненная, ул. Петра и Павла, 666
Контактная информация:

Re: Язычество

Сообщение Язычник » Сб мар 17, 2012 11:10 pmКрасиво співають!

Ответить